trainingen en workshops

De trainingen van Martin Reekers zijn flexibel van opzet. Vooraf worden de doelen afgesproken die met de training moeten worden bereikt. In de trainingen wordt altijd veel aandacht besteed aan de transfer van de leerervaringen naar de eigen werkpraktijk. Praktijkopdrachten maken daarom deel uit van elke training. Het programma is dienstbaar aan het bereiken van die doelen. In overleg met de groep kan de inhoud tijdens de training nog worden gewijzigd. De doelen worden alleen gewijzigd in overleg met de opdrachtgever. 

Training Coachingsvaardigheden
In deze training leert u coachen door het zelf te doen. Aan de hand van praktische oefeningen, gelardeerd met theoretische onderdelen, bouwt u aan het verwerven van de basishouding waarop coaching is gebaseerd en aan de basisvaardigheden die daarbij nodig zijn. Na de training bent u beter in staat anderen te begeleiden in veranderings- en leerprocessen en kunt u weerstanden die daarbij optreden effectief hanteren.

Als trainingsmateriaal ontvangt u een trainingsmap en het boek Succesvol Coachen van John Whitmore. Komt u uit het hoger onderwijs dan ontvangt u het boek: Coachen in het Hoger Beroepsonderwijs van Martin Reekers.
De training neemt 6 dagdelen in beslag. De eerste twee worden aaneengesloten verzorgd, de overige dagdelen worden in overleg gepland. Tussen de trainingsdagen oefent u met het geleerde in uw eigen werk. De prijs voor een in-company training bedraagt € 3.000,- inclusief btw*. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Workshop Personal branding
Tijdens deze workshop verdiept u zichzelf, samen met anderen, in wat u, uw persoonlijkheid, kennis, ervaring en talenten uniek maakt. U leert scherp en kernachtig te formuleren wat uw personal brand is, of in het Nederlands, wat de kenmerken zijn van uw persoonlijk ‘merk’. Het helpt u uw eigen kwaliteiten kernachtig te articuleren waardoor u in staat bent gerichter op zoek te gaan naar volgende carriere mogelijkheden. Het helpt u ook om in sollicitaties overtuigend over te brengen waarin u een onderscheidende bijdrage kunt leveren. Het programma bestaat uit een dagdeel, naar keuze in de ochtend, middag of avond. In de workshop kunnen maximaal 15 deelnemers participeren. Een in-companyworkshop kost € 500,- inclusief BTW*. Individuele inschrijvers betalen € 50,- *

Werkconferentie ‘Kenniscreatie in teams’
In een programma van een dag werken u en uw team, eventueel samen met andere teams uit uw organisatie, aan de oplossing van een venijnig vraagstuk uit uw organisatie. Aan het einde van de dag gaat u met een outline van een gezamenlijke oplossing voor dat vraagstuk naar huis. Vraag vrijblijvend een offerte met een gedetailleerd overzicht van het dagprogramma en de aanpak. De werkconferentie kost € 1000,- inclusief btw*.

* Alle prijzen zijn exclusief eventuele catering en kosten van een trainingslocatie.