Publicaties en downloads

Hieronder vind u een overzicht van alle publicaties van Martin Reekers. Onderaan de pagina zijn een aantal downloads opgenomen.

De Seniorcode Een + een = drie
Samenvatting: Teams in organisaties bezitten een schat aan kennis en vaardigheden. Teamleden zijn doorgaans bevlogen mensen met ieder hun eigen kennis, talenten en ervaring. Net als de leden van een muziekband eigenlijk.

Als amateurmuzikant speelt Martin Reekers regelmatig samen  met andere bandleden. In dit boek gebruikt hij het jammen van muzikanten als metafoor voor de methode hoe ook teamleden elkaar kunnen inspireren, hoe de kennis van individuele teamleden  voor het creëren van nieuwe kennis gebruikt kan worden.

De auteur beschrijft in deel één van dit boek waarom teamwerk steeds belangrijker wordt in een organisatie, wat het werken in teams betekent, wat de kenmerken zijn van een effectief team en hoe een team kan leren. In deel twee reikt Martin Reekers negen verschillende werkvormen en technieken aan waarmee u de aanwezige kennis in uw team effectief en creatief in kunt zetten.
Zoals een groep improviserende muzikanten tijdens een jamsessie vaak de meest swingende muziek maakt, zo kunnen teamleden die elkaar inspireren en hun kennis delen de prachtigste resultaten behalen. 1 + 1 = 3  laat u zien hoe ook u dit met uw team kunt bereiken.

Bestel dit boek via Managementboek.nl
De Seniorcode Ik ga voor creativiteit
Samenvatting: Inspireert uw huidige werk u nog? Past uw baan nog wel bij wie u nu bent? Waar loopt u echt warm voor?

Dit soort vragen komen van tijd tot tijd opzetten. Ze zorgen ervoor dat u gaat nadenken over het werk dat u doet. Bewandelt u graag onbetreden paden? Geniet u ervan originele oplossingen te bedenken? Wilt u de wereld verrassen met uw ideeën? Dan bent u iemand die gaat voor creativiteit in uw werk.

'Ik ga voor creativiteit' laat u ontdekken welke waarden belangrijk voor u zijn, zodat u met plezier, gemotiveerd en geïnspireerd uw talenten kunt inzetten voor het werk dat u doet. Aan de hand van interviews ontmoet u mensen met verschillende banen. Ze vertellen hoe ze geraakt worden door hun werk en stellen u prikkelende vragen over hoe u in uw werk staat. Laat u erdoor verrassen.

Inhoudsopgave
- Even proeven
- Inleiding

1. Een andere kijk op werk
2. Werken vanuit creativiteit
3. Ontmoetingen
4. Hoe verder?

- Literatuurlijst

Bestel dit boek via Managementboek.nl
Ik ga voor werk dat me raakt
Samenvatting: Inspireert uw huidige werk u nog? Past uw baan nog wel bij wie u nu bent? Waar loopt u echt warm voor?

Dit soort vragen komen van tijd tot tijd opzetten. Ze zorgen ervoor dat u gaat nadenken over het werk dat u doet. Wilt u volledig opgaan in uw werk? Bent u steeds weer op zoek naar verbondenheid met mensen die u tegenkomt in uw werk? Voelt u zich één met de organisatie waarvoor u werkt? Dan bent u iemand die gaat voor werk dat u raakt.

'Ik ga voor werk dat me raakt' laat u ontdekken welke waarden belangrijk voor u zijn, zodat u met plezier, gemotiveerd en geïnspireerd uw talenten kunt inzetten voor het werk dat u doet. Aan de hand van interviews ontmoet u mensen met verschillende banen. Ze vertellen hoe ze geraakt worden door hun werk en stellen u prikkelende vragen over hoe u in uw werk staat. Laat u erdoor verrassen.

'Ik ga voor werk dat me raakt' behoort tot een serie boeken van Volkskrant Banen en Het Spectrum die u uitdaagt uw loopbaan in eigen hand te nemen. Hoe zorgt u ervoor dat u baan bij u blijft passen? Uw inspiratie en motivatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Inhoudsopgave
- Even proeven
- Inleiding

1. Een andere kijk op werk
2. Werken vanuit verbondenheid
3. Ontmoetingen
4. Hoe verder?

- Literatuur

Bestel dit boek via Managementboek.nl
Ik ga voor de top
Samenvatting: Inspireert uw huidige werk u nog? Past uw baan nog wel bij wie u nu bent? Waar loopt u echt warm voor?

Dit soort vragen komen van tijd tot tijd opzetten. Ze zorgen ervoor dat u gaat nadenken over het werk dat u doet. Bent u iemand met scoringsdrift? Wilt u zich onderscheiden van de rest? En kickt u op status en erkenning? Dan bent u iemand die gaat voor de top in uw werk.

'Ik ga voor de top' gaat niet alleen over opleidingen, competenties en vaardigheden, maar gaat ook in op uw ambitie. Zodat u met meer enthousiasme, motivatie en plezier uw werk kunt doen. Aan de hand van interviews ontmoet u mensen met verschillende banen. Ze vertellen hoe ze geraakt kunnen worden door hun werk en stellen u prikkelende vragen over hoe u in uw werk staat. Laat u verrassen!

Inhoudsopgave
- Even proeven
- Inleiding

1. Een andere kijk op werk
2. Werken vanuit ambitie
3. Ontmoetingen
4. Hoe verder?

- Literatuur

Bestel dit boek via Managementboek.nl
Ik ga voor vrijheid
Samenvatting: Hou je ervan om zaken zelf te regelen en een flinke vinger in de pap te hebben? Wil je graag eigen baas zijn? Je eigen werktijden en dagindeling bepalen? Dan ben jij iemand die gaat voor vrijheid in je werk.

Ik ga voor vrijheid vertelt je dat er meer is dan opvoeding, opleiding of vaardigheden als het om werken gaat. Is 'vrijheid' jouw motor? Ontdek dan hoe je in het werk dat je doet vorm kunt geven aan je vrijheidsdrang. Geef meer kleur aan je loopbaan en werk met nog meer plezier, motivatie en inspiratie. Aan de hand van interviews ontmoet je mensen met verschillende banen. Ze vertellen hoe ze geraakt worden door hun werk en stellen je prikkelende vragen over hoe jij in je werk staat. Laat je erdoor verrassen.

Ik ga voor vrijheid behoort tot een serie boeken van Volkskrant Banen en het Spectrum die je uitdaagt je loopbaan in eigen hand te nemen. Hoe zorg je ervoor dat je baan bij je past of blijft passen? Jouw inspiratie en motivatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Inhoudsopgave
- Even proeven
- Inleiding

1. Een andere kijk op werk
2. Werken vanuit ambitie
3. Ontmoetingen
4. Hoe verder?

- Literatuur

Bestel dit boek via Managementboek.nl
Labyrintologie - Dwalen in Loopbaanland
(Teun van Aken en Wouter Reynaert red.)
Samenvatting: Het succes van kleine en grote organisaties is steeds afhankelijker geworden van de energie en inzet van mensen. Maar loopbanen zijn minder voorspelbaar en verlopen steeds grilliger dan vroeger. Wie plant zijn loopbaan nog? Is het niet steeds meer het pakken van kansen voorbij komen?

Onder 'labyrintologie' verstaan de auteurs de toegepaste wetenschap van het dwalen in loopbaanland. Dwalen is in essentie een bewuste activiteit waarbij u iets zoekt, ofschoon u weet dat u het niet zult vinden met behulp van de gewone zoekmethoden. De auteurs beschrijven verschillende werelden die steeds een andere kijk op de werkelijkheid geven. Zo passeren de werelden van de bureaucratie, de technologie, de uitvinders, de Rijnlandse en de Anglo-Amerikaanse werelden en natuurlijk de virtuele wereld van de nieuwe generatie.

Inhoudsopgave
- Proloog
- Woorden vooraf
- Introductie

1. Ars inveniendi, over het vermogen om te vinden
2. Bureaucratie als cultuur
3. Deconstructie van de werkelijkheid
4. De loopbaan voorbij?
5. Dimensies van serendipiteit, het verschil tussen zoekers en vinders
6. Het voorbeeld is verdwenen
7. Hoe word ik Zeus in tien stappen (door Martin Reekers)
8. Tiende metafoor: de schat aan het einde van de regenboog
9. Waardigheid in plaats van nuttigheid

- Epiloog
- De auteurs
- Literatuur

Bestel dit boek via Managementboek.nl
Coachen in het Hoger Beroepsonderwijs
Centraal in het boek staat de wijze waarop met behulp van een coachende opstelling en coachingsvaardigheden het rendement van het leren door de student kan worden verbeterd. De auteur Martin Reekers behandelt de coachingsvaardigheden aan de hand van praktische voorbeelden en uitgewerkte passages uit coachingsgesprekken.
Omdat de meeste hogere beroepsopleidingen werken met competentieprofielen en omdat de zogenaamde 'sturing op de vraag van de student' aan actualiteit wint, besteedt Martin Reekers ruime aandacht aan de begrippen 'competentie' en 'vraagsturing', en de relatie ervan met coaching. Hij geeft aan waaraan opdrachten, die de student krijgt, moeten voldoen om coaching, competentieontwikkeling en vraagsturing op een effectieve wijze invulling te geven. Hiervoor reikt hij enkele praktische instrumenten aan: een model om 360º feedback te geven, een model voor een persoonlijk ontwikkelplan en een model voor een teamontwikkelplan.
Behalve individuele coaching komen groepscoaching, peercoaching en virtuele coaching aan bod.
Bestel dit boek via Nelissen.nl
Studieloopbaanbegeleiding en assessment
(Wouter Reynaert red.)
Samenvatting: 'Studieloopbaanbegeleiding en assessment' is bestemd voor studenten en docenten die met elkaar kennis willen ontwikkelen. En die daarbij vooral willen aansluiten bij elkaars talent en expertise. Uitgangspunt is dat zij elkaar inspireren en daardoor op een hoger plan komen. Als nieuwe invalshoek is gekozen voor het spelen met grondhoudingen. Grondhoudingen worden gezien als essentieel voor het komen tot kennisontwikkeling. Dit geldt zowel voor studenten als docenten. In dit opzicht wordt de relatie student-docent als gelijkwaardig beschouwd. Beiden hebben elkaar iets te bieden. De in dit boek voorgestelde methode geeft de student kans vanuit de eigen leefwereld nieuwe inzichten in te brengen en geeft de docent de kans om in te brengen waar hij/zij goed in is.

Doelgerichtheid, onderzoekend, speels en dialooggericht zijn de vier grondhoudingen waarmee in dit boek wordt gewerkt. Dit betekent meteen een versimpeling van de vaak vele concepten die worden gebruikt. Talenontwikkeling, constructivistisch onderwijs, vraagsturing, studieloopbaanbegeleiding en assessment worden in hun onderlinge samenhang geplaatst. Dit maakt het nieuwe leren inzichtelijker en beter hanteerbaar.

Inhoudsopgave
- Inleiding

1. Inwijding in de grondhoudingen
2. Passie en competent zijn: passievol met passiefollie
3. Leren het toeval naar je hand te zetten (door Martin Reekers)
4. Weet wat je doet en wat je weet
5. Assessment in het onderwijs
6. Epiloog

- Literatuur

Bestel dit boek via Managementboek.nl
 

- Interview op www.loopbaan.nl: 'Vergadering als jamsessie' (word-document - 59 Kb)
- Artikel 'Loopbaanperspectief: Wordt Zeus in negen stappen' (pdf - 708 kb)
- Artikel 'Anders leren, anders ervaren' (pdf - 953 kb)
- Het Personal Brandingspel - toelichting (word-document - 50 kb)
- Het Personal Brandingspel - spelbord (pdf - 774 kb)
- Loopbaancartoons (pdf - 312 kb)