business to business

Martin Reekers is een ervaren methodiekontwikkelaar. Hij ontwerpt trainingen en workshops op maat, maar hij produceert ook instrumenten, werkvormen, spelen, cartoons en publicaties op maat.

 • Assessment für Jugendliche, Neue Wege in der Berufsorientierung in Fachwerk, een publicatie van Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (1999)
 • Teachersguide, trainingsmethodiek voor assessmentinstrumenten, een publicatie van Centrum Vakopleiding Nederland (2001)
 • De Flexsupporter, een instrument voor de bepaling van flexibele loonsusidie voor moeilijk plaatsbare werkloze werkzoekenden. Stichting StimulanSZ, Den Haag (2003)
 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen en teamontwikkelingsplannen. Sectorfondsen Zorg en Welzijn (2003)
 • Leer- en opleidingsbeleid. Sectorfondsen Zorg en Welzijn (2003)
 • Competentiemanagement een overzicht. Sectorfondsen Zorg en Welzijn (2003)
 • Methodiek voor persoonlijke ontwikkelingsplannen in het kader van het project Competentiemanagement. Fontys Hogescholen Eindhoven (2005)
 • De Opvoedingskalender. Nelissen 2005 Diverse auteurs. Martin Reekers verzorgde ruim 50 cartoons.
 • Cartoons in ‘Loopbaangesprekken’ van Rupert Spijkerman. Thema (2006)
 • Cartoons in ‘Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie’ van Marjan de Bil en Petra de Bil. Nelissen (2007)
 • Cartoons op de site van Spaans coaching & consulting, Berufliche Integration (2007)
 • Cartoons op de site van Interactive media Imake (2007)
 • WinWinMatch Methodiek, een methodiek voor de reïntegratie van op non-actief geraakte medewerkers van Fontys Actief 2007.

Vraag naar de mogelijkheden!